ДОДАТКОВІ СЕСІЇ ЄВІ/ЄФВВ-2024

     Участь у другій сесії з числа осіб, які зареєструвалися для участі в основній сесії, мають право взяти вступники, які не змогли взяти участі в основній сесії вступного випробування через причини, які не залежали від їхніх дій та волі та на які вони не могли вплинути, зокрема:

 • хвороба в день проведення основної сесії вступного випробування;
 • стихійне лихо, воєнні дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа, інші форс-мажорні обставини в день або переддень проведення основної сесії вступного випробування;
 • викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування, що трапилося до проведення вступного випробування, але не раніше ніж за п'ять календарних днів;
 • смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення вступного випробування, але не раніше ніж за сім календарних днів.

     Подання до регіонального центру, на території обслуговування якого вступник мав брати участь в основній сесії вступного випробування заяв щодо участі в другій сесії здійснюють протягом трьох календарних днів із дня проведення основної сесії відповідного вступного випробування (з урахуванням дня проведення).

     Такі особи разом із заявою мають подати відповідний(і) підтвердний(і) документ(и):

 • один із документів, зазначених в абзацах другому - п'ятому, восьмому, дев'ятому підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837 - для підтвердження факту хвороби в день проведення основної сесії вступного випробування;
 • копію акта чи довідки, виданої підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або житлово-експлуатаційною організацією, або підприємством, установою, організацією, що здійснює експлуатацію будинку, або об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку, або Українським гідрометеорологічним центром - для підтвердження факту стихійного лиха, техногенної катастрофи;
 • документ, виданий Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв'язку з викраденням документа, або копію відповідної постанови слідчого, або талон- повідомлення, форма якого встановлена Порядком ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року N 100, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за N 223/33194 - для підтвердження факту викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування (рішення про допуск до участі в другій сесії приймає регламентна комісія лише в тому разі, якщо підтвердний документ видано не пізніше дати відповідного вступного випробування);
 • копію документа, що засвідчує державну реєстрацію смерті (копію одного з документів, передбачених підпунктами "а", "б", "ґ", "е" пункту 1 глави 5 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5)), та копію документа, що підтверджує родинність по крові або по шлюбу з померлим - для підтвердження факту смерті рідних по крові або по шлюбу;
 • інший документ, що підтверджує форс-мажорні обставини.


     Заяву щодо участі в додатковій сесії ЄВІ / ЄФВВ та підтвердні документи вступники подають електронною поштою на електронну скриньку регіонального центру (датою відправлення вхідного листа вважають дату, зафіксовану в електронній скриньці регіонального центру)

office@remove-this.zno-kharkiv.org.remove-this.ua

     Інформацію про рішення щодо допуску / недопуску особи до участі в додатковій сесії ЄВІ / ЄФВВ зазначають в кабінеті учасника вступних випробувань до магістратури.

     Пункти тестування на території обслуговування Харківського регіонального центру для проведення другої сесії вступних випробувань планується створити в обласних центрах.

Медичні документи для підтвердження факту хвороби

Інформація про захворювання, зазначається в одному із нижчезазначених документів:

 • листку непрацездатності, форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2004 року за № 1454/10053, - для зайнятого населення;
 • довідці про тимчасову непрацездатність поліцейського, військовослужбовця Національної гвардії України, форма якої затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 березня 2016 року № 201, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2016 року за № 535/28665, - для поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України;
 • довідці про тимчасову непрацездатність військовослужбовця, виданій органом, у сфері управління якого перебуває заклад охорони здоров’я, - для військовослужбовців строкової служби, офіцерів та військовослужбовців військової служби за контрактом;
 • формі первинної облікової документації № 095/о «Довідка № про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу І - IV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, - для учнів (слухачів, студентів) закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти;
 • формі первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, - для інших осіб;
 • формі первинної облікової документації № 086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, - для інших осіб.

Новини за датою

 • 2024
  • Липень (5 Статей)
  • Червень (2 Статей)
  • Травень (3 Статей)
  • Квітень (2 Статей)
  • Березень (9 Статей)
  • Лютий (2 Статей)
 • 2023
  • Жовтень (1 Стаття)
  • Вересень (2 Статей)
  • Серпень (2 Статей)
  • Липень (3 Статей)
  • Червень (7 Статей)
  • Лютий (1 Стаття)