ВАЖЛИВЕ ПІД ЧАС ВСТУПУ

Для подання заяв в електронній формі потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ (працює під час вступної кампанії). Реєстрація особистих електронних кабінетів вступника розпочинається з 1 липня 2023 року.

Особисті електронні кабінети вступників працюватимуть до 30 листопада.

Під час реєстрації особистого електронного кабінету вступник зазначає такі дані:

  • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
  • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката НМТ/ сертифіката ЗНО / екзаменаційного листка, що був одержаний під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ;
  • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО / сертифіката НМТ / екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ).

Якщо вступник має пільги, він повинен звернутися до закладу вищої освіти (ЗВО) та надати документи, що підтверджують право на спеціальні умови вступу.

Інструкції з подання заяв в електронній формі


ВСТУП 2023: Вступ для здобуття ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ на основі свідоцтва про базову середню освіту (9 класів)

Текстова інструкція з подання заяв в електронній формі (БСО, 9 класів)

 

 


ВСТУП-2023: Вступ для здобуття ВИЩОЇ, ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту (11 класів), диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста (НРК5)

Текстова інструкція з подання заяв в електронній формі на основі ПЗСО (11-ти класів), диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста (НРК5).

 

ВСТУП-2023: Вступ для здобуття ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ МАГІСТРА на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра (НРК6, НРК7)

Текстова інструкція з подання заяв в електронній формі на основі НРК6 та НРК7

Вступники подають заяви для вступу до закладів вищої освіти в електронній формі онлайн через особисті електронні кабінети.

Подати заяву тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника) можна:

  • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їхнього виготовлення;
  • у разі подання заяви на вступ до або після встановлених Порядком прийому строків роботи електронних кабінетів вступників;
  • у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.

У 2023 році мотиваційний лист вноситься вступником до кожної заяви. За потреби, на визначену ЗВО електронну пошту вступник надсилає копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в мотиваційному листі інформацію. Наприклад, участь у конкурсах, олімпіадах, проектах, змаганнях та отримання відповідних відзнак - грамот, дипломів, нагород, тощо.

Для того, щоб вступити на навчання на договірній основі, необхідно укласти договір (контракт) з університетом та внести передоплату, розмір якої завчасно оговорюється.

Вартість навчання встановлюється згідно з кошторисом, складеним університетом. Вартість навчання може змінюватись протягом усього періоду дії контракту.

Інформацію щодо укладання контрактів на навчання, умов контракту, необхідних документів можна дізнатися у Приймальній комісії Університету.

Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання плата за навчання може вноситися за весь строк навчання повністю, одноразово або частинами (за навчальний рік, семестр, в окремих випадках – за навчальний місяць).

Для здобувачів заочної форми навчання плата за навчання може вноситися за весь строк навчання повністю, одноразово або частинами (за навчальний рік, семестр)