081 ПРАВО: Бакалаврська програма

Галузь знань 08 Право
Спеціальність 081 Право
Рівень вищої освіти Бакалавр
Тривалість навчання 3 роки 10 місяців / 2 роки 10 місяців (скорочена програма)
Обсяг освітньої програми 240 / 180 кредитів ЄКТС
Форма навчання денна, заочна
Вид фінансування контракт

ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

Бакалаврська програма «081 Право» призначена для вступників, зацікавлених у вивченні ключових галузей права, здатних працювати в команді, які мають стратегічне бачення права при вирішенні різних юридичних завдань. Метою програми є підготовка бакалаврів, які мають не лише фундаментальні теоретичні знання, а й навички практичної роботи юриста. Випускники програми зможуть працювати не лише в юридичному консалтингу та бізнесі, а й на державній службі, в органах місцевого самоврядування, в реальному секторі економіки, в тому числі у малому та середньому бізнесі, в сфері міжнародних відносин.

Концентровані мультидисциплінарні знання, готові технології професійної юридичної діяльності, сучасні освітні компоненти є відмінними рисами програми.

Сукупність цих компетентностей дозволить випускникам програми залишатися максимально затребуваними на майбутньому юридичному ринку.

ЯК МИ НАВЧАЄМО

Усі курси з галузевих дисциплін супроводжуватимуться письмовими завданнями та складанням документів. Ми пропонуємо практико-орієнтовані курсові теми, доступні колективні проекти з реальними завданнями.

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

1. Прогресивні викладачі та нові формати навчання. Де тільки можна, ми відмовляємося від традиційних лекцій на користь семінарів та гібридних форматів навчання. Це дозволить вивчати право по-новому, ефективно та глибоко.

2. Повноцінний набір класичних дисциплін. Користуючись правом університетів самим формувати відповідні елементи освітніх програм, ми збільшили години обов'язкових дисциплін: цивільного, кримінального, конституційного права. Це дозволяє глибше поринути у ключові предмети, вивчити і теорію, і практику з них.

3. Soft skills та бізнес-навички. Наші студенти вивчатимуть критичне мислення, юридичне листування, виступи та ведення переговорів. Ми включили до програми бізнес-дисципліни: менеджмент, маркетинг, основи підприємницької діяльності та інші затребувані дисципліни у сфері бізнесу. Все це сформує актуальних юристів, які мають не тільки знання права, а й уміють працювати в команді, розвивати власні проекти і готові до прикладних завдань.

4. Вивчення технологій. Наші студенти будуть занурені в технології які використовуються в юридичній діяльності від початку свого навчання на програмі: ми навчимо їх використовувати різні інформаційні системи та спеціалізовані бази даних з юридичних питань, зокрема Єдиний державний реєстр судових рішень, веб-ресурси органів влади, тощо.

5. Партнери програми. Партнерами університету є судові органи різних інстанцій, адвокатські та нотаріальні контори, юридичні фірми. Партнери супроводжують студентів у процесі всього навчання, беруть участь у наповненні навчальних дисциплін, організовують для студентів практики та стажування.

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ

Наша програма ґрунтується на класичному «освітньому ядрі» юридичних дисциплін. Але ми знайшли місце у програмі і для навчання технологіям, і для дисциплін у сфері бізнесу, і для «м'яких навичок». Таким чином, наші студенти встигають не лише вивчити право, але й отримати додаткові навички та вміння.

1. Юридичні дисципліни

Програма ґрунтується на класичному наборі юридичних дисциплін. Це:

 • Цивільне право,
 • Кримінальне право,
 • Конституційне право,
 • Адміністративне право,
 • Міжнародне право,
 • Трудове право,
 • Процесуальні галузі права.

При цьому на дисципліни «ядра» відведено більше навчальних годин, що дозволяє глибше поринути у ключові предмети.

Ряд дисциплін перенесено з обов'язкових до дисциплін на вибір. Наприклад:

 • Сімейне право,
 • Муніципальне та земельне право,
 • Підприємницьке право,
 • Міжнародне приватне право.

Крім «стандартного набору» юридичних дисциплін, у програмі вивчається:

 • Корпоративне право,
 • Податкове право,
 • Фінансове право,
 • Право інтелектуальної власності

2. Дисципліни у сфері технологій

Крім юридичних дисциплін, ми надаємо великого значення розуміння технологій. Всі студенти навчаються цифрової грамотності, основам роботи з інформаційними системами та спеціалізованими базами даних. Ми вважаємо, що ці компетенції стануть абсолютно необхідними юристам наступних поколінь.

3. Дисципліни у сфері управління та «м'яких навичок»

Ми вважаємо, що студентам необхідно розбиратися в основах бізнесу та управління. Тому ми включили до програми дисципліни на вибір:

 • Основи менеджменту,
 • Основи підприємництва,

Зрештою, ми приділяємо велику увагу розвитку «м'яких навичок». Навчання їм будується на поєднанні спеціалізованих дисциплін, майстер-класів та спеціальних занять у рамках юридичних предметів.

На початкових курсах студенти обов'язково вивчають предмети «Логіка та основи критичного мислення» та «Юридична риторика». На третьому та четвертому курсі значну частину навчання займають практикуми з різних аспектів soft skills - від написання спеціалізованих текстів до усних виступів та ведення переговорів.

ПЕРСПЕКТИВИ ПІСЛЯ НАВЧАННЯ

Випускники програми знайдуть застосування:

 • в органах виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування,
 • у громадських організаціях, на підприємствах та в організаціях усіх форм власності,
 • у юридичних відділах компаній;
 • на державній службі у сфері законотворчості та державного управління.

Випускники можуть обіймати посади:

Юрисконсульт / Спеціаліст державної служби / Державний виконавець відділів державної виконавчої служби різного рівня управлінь юстиції / Помічник судді / Суддя / Помічник слідчого / Слідчий / Спеціаліст відділу реєстрації актів цивільного стану / Секретар-референт / Завідувач канцелярії суду / Секретар судового засідання / Помічник адвоката / Адвокат / Помічник нотаріуса / Нотаріус / Помічник державного нотаріуса / Державний нотаріус / Помічник прокурора / Заступник прокурора / Приватний детектив Вчитель права, тощо.