081 ПРАВО: Магістерська програма

Галузь знань 08 Право
Спеціальність 081 Право
Рівень вищої освіти Магістр
Тривалість навчання 1 рік 6 місяців
Обсяг освітньої програми 90 кредитів ЄКТС
Форма навчання денна, заочна
Вид фінансування контракт
   

ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

Магістерська програма «081 Право» призначена для студентів, зацікавлених у практичній чи дослідній діяльності у сфері правосуддя та пов'язаних з ним суміжних інститутах правоохоронної та правозахисної діяльності. Програма забезпечує глибоку фундаментальну теоретичну підготовку студентів у всіх галузях права, поєднує сучасний погляд на науку з дотримання високих академічних традицій та досвід практиків у сфері права.

ЯК МИ НАВЧАЄМО

Проектна діяльність та дослідницька практика є обов'язковою частиною процесу навчання студентів-магістрів освітньої програми. Проекти та семінари спрямовані на формування практичних навичок у правотворчій, аналітичній та консультативній сферах.

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  1. Збалансоване поєднанняприкладної практичної та фундаментальної теоретичної спрямованості; оптимальний набір дисциплін, що дозволяють набути широкого кола навичок, необхідних для гнучкої орієнтації на ринку праці та підвищення конкурентоспроможності, що забезпечує успішний початок кар'єри у різноманітних юридичних та пов'язаних з ними сферах професійної діяльності.
  2. Фокус на найбільш актуальні проблеми конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального, податкового права, що дозволяє учням набути унікальних компетенцій та зайняти професійні ніші, перспективні з точки зору кар'єрного зростання, високої соціальної значущості та можливостей самореалізації.
  3. Націленість на підготовку як юристів-практиків, так і дослідників, включаючи науково-педагогічні кадри для університетів.
  4. Тісні контакти з юридичними фірмами, адвокатськими об'єднаннями та правозахисними організаціями, представниками університетських співтовариств, що розширюють сферу професійного спілкування студентів та можливості їхнього професійного зростання.

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ

Магістерська програма передбачає баланс між обов'язковими дисциплінами, які забезпечують необхідний набір навичок для подальшої професійної діяльності, а також широкі можливості індивідуалізації освітнього процесу з урахуванням інтересів здобувачів.

У рамках цього підходу у навчальний план включені дисципліни у вигляді актуальних проблем та протиріч окремих галузей права:

  • Сучасні проблеми кримінального права
  • Сучасні проблеми цивільного права
  • Договірне право
  • Податкове право
  • Розвиток правоохоронної системи (адвокатура, прокуратура, нотаріат)
  • Судові системи країн сучасного світу. Міжнародні судові юрисдикції (суди та трибунали).

На студентів чекають  дослідницька практика та професійна практика у роботодавця (орган державної влади, юридична компанія, університет тощо).

ПЕРСПЕКТИВИ ПІСЛЯ НАВЧАННЯ

Отримана професія дозволить дипломованим магістрам ефективно працювати у юридичних компаніях, корпораціях та будь-яких бізнес-структурах, а також у державних органах влади, у міжнародних організаціях та юрисдикційних органах.

Магістр програми успішно знайде себе в адвокатурі, нотаріаті, юридичних службах комерційних організацій. Також їм забезпечено роботу в судах, органах юстиції, прокуратурі, слідчих органах.